Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 nov 2019

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 188/19

En 40-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 9 måneder for flere tilfælde af bedrageri, vold og indbrud samt besiddelse af hash. Tiltalte ankede til frifindelse i tre forhold vedrørende vold og trusler samt formildelse iøvrigt.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens bevisvurdering i de tre indankede forhold, dog frifandtes tiltalte i et af forholdene for at skulle have truet forurettede med vold, hvis hun indgav anmeldelse mod ham.

Landsretten stadfæstede kredsrettens udmåling af foranstaltningen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. november 2019

Sagsnummer: K 188/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer