Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 036/19

Tre unge mænd blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt tilsyn af Kriminalforsorgens i 1 år for overtrædelse af kriminallovens § 88 om vold.

De tiltalte var dømt for i forening at have tildelt forurettede knytnæveslag i baghovedet samt adskillige spark mod overkroppen, hvilket medførte et brækket ribben. De tiltalte blev frifundet for at have påført den forurettede et hul i lungen, idet der var uoverensstemmelse mellem det i politiattesten anførte maskinskrevne og tilføjelser tilført i hånden.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om overensstemmelse med den for kredsretten rejste tiltale og skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det lige som kredsretten bevist, at de tiltalte havde gjort sig skyldige i vold ved i forening at have tildelt forurettede adskillige slag og spark. Landsretten fandt det endvidere bevist, at sparkene havde medført en perforeret lunge, idet der efter landsrettens opfattelse ikke var tale om divergerende oplysninger i politiattesten. Da der var tale om et umotiveret overfald begået i forening fastsatte landsretten foranstaltningen til ubetinget i anstalt. Kredsrettens dom blev ændret til 3 måneder anbringelse i anstalt til to af tiltalte, og 4 måneders anbringelse til den tredje tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. november 2019

Sagsnummer: K 036/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer