Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom voldtægt af et barn - K 175/19

Den 60 årige mand var i kredsretten idømt anstaltsanbringelse i 2 år for at have voldtaget et barn på 7 år. Endvidere blev han dømt til at betale 80.000 kr. til forurettede. Kredsrettens dom var anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ligesom kredsretten den tiltalte skyldig i at have voldtaget barnet, da hun var 7 år gammel, og skærpede foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder. Landsretten lagde i skærpende retning vægt på, at forurettede kun var 7 år gammel på gerningstidspunktet, at hun frivilligt var gået med ham ind, idet hun kendte ham som sin venindes far, og at han groft udnyttede sin aldersmæssige, fysiske og psykiske overlegenhed.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 29. november 2019

Sagsnummer: K 175/19

Domme med forklaringer