Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 aug 2020

Grønlands Landsret

I sag om vold med døden til følge - K 226/19

En 49-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 8 måneder for at have at have slået og sparket forurettede et ukendt antal gange på kroppen hvilket resulterede i, at forurettede måtte evakueres til Island.

og den 10. april 2017 afgik ved døden, dels som følge af førnævnte skader opstået ved volden den 25. marts 2017 og dels som følge af et perforeret mavesår og en omfattende hjernelæsion af ukendt oprindelse.

Dommen blev af anklagemyndigheden nedlagt påstand om ophævelse af kredsrettens dom, og hjemvisning til fornyet behandling. Tiltalte tilsluttede sig denne påstand.

Landsrettens resultat

Landsretten bemærkede, at den pågældende kredsdommer under grundlovsforhøret, hvor tiltalte blev fremstillet, traf beslutning om at tilbageholde den pågældende efter retsplejelovens § 359, stk. 2, på grund af særlig bestyrket mistanke om, at pågældende havde gjort sig skyldig i drab, om ikke andet vold med døden til følge. Domfældte havde både under grundlovsforhøret og under hovedforhandlingen den 22. juli 2019 nægtet sig skyldig i tiltalen.

Med henvisning til retsplejelovens § 50, stk. 1, hvoraf det direkte fremgår, at ingen må medvirke som dommer under hovedforhandlingen i en kriminalsag, hvis den pågældende vedrørende det forhold, som tiltalen angår, har truffet afgørelse om at tilbageholde den pågældende efter § 359, stk. 2, fandt landsretten, at den pågældende kredsdommer ikke burde have deltaget i hovedforhandlingen. 

Landsretten fandt endvidere, at manglende iagttagelse af denne habilitetsregel er en fejl af en sådan karakter, at påstandene om dommens ophævelse og sagens hjemvisning til fornyet behandling ved kredsretten bør tages til følge.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. november 2019

Sagsnummer: K 226/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer