Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler og krænkelse af offentlig myndighed - K 288/19

En 32-årig mand blev for to tilfælde af trusler og to tilfælde af krænkelse af offentlig ansat idømt anstaltsanbringelse i 10 måneder. Foranstaltningen var fastsat som en fælles foranstaltning. Kredsretten lagde ved afgørelsen vægt på vidnernes forklaring om det passerede

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at tiltalte var fundet skyldig, men hævede foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder. Foranstaltningen blev fastsat som en fælles foranstaltning. Landsretten lagde ved fastsættelsen vægt på kriminalitetens art og grovhed, ligesom det indgik med betydelig vægt i landsrettens vurdering, at tiltalte tidligere var foranstaltet gentagne gange for personfarlig kriminalitet og trusler.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. december 2019

Sagsnummer: K 288/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer