Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom om hærværk, vold samt spirituskørsel - K 166/19

En 25-årig mand blev i Sermersooq Kredsret fundet skyldig i hærværk, flere tilfælde af vold, herunder et tilfælde af grov vold, samt spirituskørsel. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 7 måneder, og fik frakendt førerretten i 3 år.

Landsrettens resultat

I landsretten blev tiltalte frifundet for spirituskørsel, idet det ikke fandtes bevist, at tiltalte havde ført bilen på det pågældende tidspunkt. Landsretten fandt ikke, at oplysningerne om tiltaltes høje promille sammenholdt med, at kølerhjelmen var varm, i sig selv var tilstrækkeligt for at kunne dømme for spirituskørsel. I de øvrige voldsforhold blev tiltalte fundet skyldig.

Landsretten fandt, at foranstaltningen passende skulle fastsættes til 6 måneders anbringelse i anstalten. Henset til oplysningerne om tiltaltes tidligere domme kunne dommen ikke gøres betinget.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. december 2019

Sagsnr. K 166/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer