Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig omgang med et barn - K 246/19

En 47-årig mand var i kredsretten idømt 7 års anstaltsanbringelse for at have voldtaget sin ene steddatter igennem en årrække, lige som han havde fået to børn med hende.

Han blev endvidere dømt for at have forsøgt at voldtage sin anden steddatter, og dømt for at have haft anden seksuel omgang med hende end samleje. Han blev derudover dømt til at betale pigerne en godtgørelse for tort på henholdsvis 150.000 kr. og 100.000 kr.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede i det meste kredsrettens dom, men nedsatte foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 5 år og 6 måneder. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på karakteren af forbrydelsen, den tidsmæssige udstrækning heraf, og på at gerningen blev begået af en af de forurettedes primære omsorgspersoner. Anklagemyndigheden havde påstået tiltalte idømt 7 års anbringelse i anstalt, men landsretten bemærkede, at foranstaltningen i sædelighedssager som udgangspunkt ikke bør overstige den foranstaltning på 6 år, der typisk idømmes for manddrab. Landsretten nedsatte tortgodtgørelsen til henholdsvis 125.000 kr. og 25.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landret den 4. december 2019

Sagsnummer: K 246/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer