Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Overtrædelse af færdselslov - K 124/19

En 47-årig mand overholdt ikke sin ubetingede vigepligt, da han kørte ind i en rundkørsel, og påkørte som følge heraf en anden bil. Forholdet var begået forud for, at tiltalte havde vedtaget en bøde og en ubetinget førerretsfrakendelse i 1 år og seks måneder for overtrædelse af færdselsloven.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ligesom kredsretten tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselsloven § 22 stk. 1 og § 32, stk. 2, og fandt, at trafikforseelsen skulle medføre en ubetinget frakendelse af førerretten. Landsretten bemærkede, at den tidligere førerretsfrakendelse blev vedtaget på et tidspunkt, hvor det forhold, der nu var til pådømmelse allerede var begået (dvs. et forhold, der skal bedømmes efter kriminallovens § 124), og at den samlede frakendelsestid havde været på 2 år, såfremt forholdene var blevet bedømt samtidig.

Anklagemyndigheden påstod, at den ”nye” 6 måneders frakendelse skulle regnes fra landsrettens dom.

Henset til, at tiltalte ved anvendelsen af kriminallovens § 124, ikke skal stilles ringere, end hvis det aktuelle forhold var blevet behandlet samtidig med det forhold, der førte til den tidligere førerretsfrakendelse, fandt landsretten, at de 6 måneders frakendelse skal regnes fra udløbet af den tidligere frakendelse. På tidspunktet for landsrettens dom den 23. december 2019 var frakendelsestiden udløbet, idet den udløb den 17. april 2019, og fik derfor ingen reel betydning for tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. december 2019

Sagsnummer: K 124/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer