Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse på ubestemt tid blev prøveløsladt efter 9 år - K 266/19

En 56-årig mand var af Qaasuitsup Kredsret i 2010 idømt anstaltsanbringelse på ubestemt tid i psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark for seksualforbrydelser.

Domfældte havde for kredsretten nedlagt påstand om prøveløsladelse, hvilket kredsretten ikke tog til følge. Kredsretten lagde bl.a. vægt på, at domfældte, inden prøveløsladelsen kunne ske, skulle have været på uledsagede udgange, weekendophold, m.v., og at der ikke var oplysninger om, at dette havde fundet sted.

Tiltalte kærede beslutningen til landsretten.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde til grund, at tiltalte siden 2018 fast havde taget kønsdriftsdæmpende medicin, og at han var langt i sit udslusningsforløb, ligesom hans forhold til de medanbragte og ansatte var godt.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering ikke grundlag for at opretholde den idømte foranstaltning, hvorfor domfældte blev løsladt på prøve, bl.a. med vilkår om tilsyn i 5 år samt pålæg om at tage kønsdriftshæmmende medicin.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. december 2019

Sagsnummer: K 266/19

Landsretsbeslutning

Qaasuitsoq Kredsretsbeslutning

Kredsret forklaringer