Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jun 2022

Grønlands Landsret

1 år og 6 måneders anstaltsanbringelse for grov vold - K 233/18

En 25-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 3 år for to tilfælde af vold, herunder et tilfælde af grov vold med brug af jernstang mod forurettedes hoved, samt et tilfælde af tingsbeskadigelse.

Tiltalte havde tildelt forurettede flere knytnæveslag og slag med jernrør mod hovedet, hvilket medførte kraniebrud.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse af kredsrettens dom.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det lige som kredsretten bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i grov vold i to tilfælde. Landsretten lagde ved foranstaltningens fastsættelse vægt på tiltaltes unge alder og på, at han var tidligere ustraffet. Landsretten fastsatte foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder. Landsretten tiltrådte kredsrettens konfiskation af et jernrør.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2019

Sagsnummer: K 233/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2