Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jun 2022

Grønlands Landsret

Bøde for tilsidesættelse af hensyn til færdselssikkerheden - K 012/19

En 65-årig mand blev af Qeqqa Kredsret fundet skyldig i overtrædelse af færdselsloven, for under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have kørt personbil og under bakning at have påkørt forurettede, der kom til skade.

Kredsretten idømte ham en bøde på 1.500 kr. og frakendte ham førerretten ubetinget i 6 måneder.

Tiltalte ankede dommen med påstand om nedsættelse af bødens størrelse til 1000 kr., hvilket anklagemyndigheden tilsluttede sig. 

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens bevisresultat og fandt, at tiltalte tillige havde gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 22 ved ikke at have udvist fornøden agtpågivenhed. I overensstemmelse med begge parters påstand nedsatte landsretten bøden til 1.000 kr. og stadfæstede i øvrigt dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. februar 2019

Sagsnummer: K 012/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer