Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 nov 2021

Grønlands Landsret

80 timers samfundstjeneste for vold - K 011/19

En 54-årig mand var af Qaasuitsoq Kredsret anset skyldig i vold i to tilfælde og idømt 60 dage i anstalt. De to tilfælde af vold var blevet begået under et drikkelag i oktober 2017, hvor tiltalte havde udøvet vold mod først en gæst og efterfølgende sin samlever.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom, og idømte tiltalte 80 timers samfundstjeneste efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.
Efter en samlet vurdering af på den ene side grov vold mod to nærtstående personer og på den anden side tiltaltes gode personlige forhold samt den forholdsvise lange sagsbehandlingstid, fandt landsretten det forsvarligt, at ændre foranstaltningen til samfundstjeneste.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. februar 2019

Sagsnummer: K 011/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer