Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Formildende foranstaltning til tiltalt i hashsag - K 035/19

En 35-årig mand var af Sermersooq Kredsret dømt for to tilfælde af indsmugling af hash med henblik på videresalg, besiddelse af dopingmidler og narkotikahæleri.

Han blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år og 4 måneder, konfiskation af 2.996 gram hash og 706.500 kroner. Endvidere blev han dømt til at betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om blandt andet delvis frifindelse i narkotikahæleri.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i narkotikahæleri vedrørende et beløb svarende til 586.500 kroner. Dommerne lagde vægt på bl.a. tiltaltes erkendelse og fremlagte bankoplysninger.

Landsretten var enig med parterne i, at det ikke var bevist, at et beløb på 120.000 kroner stammede fra narkotikahæleri, og frifandt manden for denne del af tiltalen. Landsretten lagde vægt på de fremlagte dokumenter vedrørende overdragelse af en bil.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom om konfiskation, med den ændring, at det konfiskerede beløb blev nedsat til 586.500 kroner.

Foranstaltningen fastsatte landsretten til anbringelse i anstalt i 2 år og 2 måneder. Landsretten lagde vægt på almindelig praksis for foranstaltninger i lignende sager, og i skærpende retning lagde landsretten vægt på, at der havde været tale om organiseret kriminalitet, hvor tiltalte havde haft en central rolle.

Da foranstaltningen blev formildet i forhold til kredsrettens dom, og da tiltalte blev frifundet for en del af påstanden om narkotikahæleri, fandt landsretten, at statskassen skulle betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. februar 2019.

Sagsnummer: K 035/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer