Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 dec 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om databedrageri - K 014/19

En 45-årig mand var af Kujalleq Kredsret fundet skyldig i databedrageri, idet han som betroet ansat hos et bokollektiv, og ved brug af kollektivets hævekort, hævede i alt 5.000 kr. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage. Han blev endvidere pålagt at betale erstatning til bokollektivet.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede den idømte foranstaltning i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, hvorefter anbringelsen blev gjort betinget. Landsretten lagde herved vægt på, at anbringelsen efter praksis gøres betinget, hvis der alene er tale om bedrageri for et mindre beløb, uanset kriminaliteten er begået under et ansættelsesforhold.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. februar 2019

Sagsnummer: K 014/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer