Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel med skader til følge - K 017/19

En 23-årig mand blev i Qeqqata Kredsret fundet skyldig i spirituskørsel ved at have ført personbil efter at have indtaget spiritus med en promille på over 1,41.

Tiltalte mistede under kørslen herredømmet over køretøjet og påkørte et hus, hvormed der opstod skade på bygningen og bilen, ligesom bilens passagerer fik behandlings krævende skader.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en både på 9.000 kr. Henset til en sagsbehandlingstid på mere end to år fastsatte kredsretten bødens størrelse til 2.000 kr. og idømte tiltalte en betinget frakendelse af førerretten i 3 år.

Han blev endvidere pålagt at betale erstatning på kr. til 162.815,93 for skader på køretøjet.

Tiltalte ankede dommen til landsretten og påstod frifindelse for påstanden om førerretsfrakendelse og erstatning.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens udmåling af bødens størrelse, men ændrede dommen om frakendelse, således at tiltalte ubetinget blev frakendt førerretten i et år. Landsretten bemærkede hertil, at en lang sagsbehandlingstid ikke har indflydelse på, hvorvidt førerretten skal frakendes ubetinget eller betinget. Ved spirituskørsel med en promille på 1,20 skal der således ske ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år fra endelig dom. Tiltalte blev frifundet for erstatningskravene, da bilen var forsikret hos et forsikringsselskab, og da forsikringsselskabet ikke havde rejst et regreskrav over for tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 25. februar 2019

Sagsnummer: K 017/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer