Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldelig optræden over for samlever - K 015/19

En 63-årig mand blev af Kujalleq Kredsret fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 om vold ved at have slået sin samlever med en ukendt genstand i panden,

hvorved hun mistede bevidstheden og pådrog sig skader i form af en bule i panden, et blåt mærke på venstre arm samt en behandlingskrævende flænge i hovedet. Tiltalte blev frifundet for at have tildelt hende to knytnæveslag samt to-tre spark i hovedet.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

På baggrund af vidnets skiftende forklaringer omkring det passerede fandt landsretten det alene bevist, at tiltalte havde slået sin samlever med en ukendt genstand i baghovedet med en behandlingskrævende flænge til følge. Landsretten frifandt tiltalte for at have slået sin samlever med en ukendt genstand i panden med en bule til følge, idet dette ikke havde været en del af tiltalen.

Landsretten ændrede den udmålte foranstaltning til anbringelse i anstalt i 30 dage. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på, at der tale om vold i et samlivsforhold, og at samlivet var ophørt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. februar 2019

Sagsnummer: K 015/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer