Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Advarsel for vold ændret til 14 dages anbringelse i anstalt - K 213/18

En 46-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt en advarsel for at have tildelt forurettede knytnæveslag i ansigtet. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en betinget anbringelse i anstalt og ankede dommen til landsretten med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsrettens dom blev truffet ved dissens. To dommere voterede for at fastsætte foranstaltningen til 14 dages betinget anbringelse i anstalt henset til, at der var tale om vold ved knytnæveslag. En dommer voterede for at stadfæste kredsrettens dom henset til oplysningerne om voldens ringe karakter og mangel på skader. Da dommens resultat afgøres af stemmeflertallet blev kredsrettens dom ændret, således at tiltalte blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. februar 2019.

Sagsnummer: K 213/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer