Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 dec 2020

Grønlands Landsret

Tiltalte frifundet for forsøg på manddrab - dømt for grov vold - K 227/18

En 57-årig mand var for Sermersooq Kredsret tiltalt for forsøg på manddrab, idet han havde fastholdt forurettede mod jorden ved at sætte sig overskrævs på hendes brystkasse, hvorefter han tildelte hende mindst ét slag i hovedet med en 2,1 kg tung sten.

Kredsretten fandt det ikke bevist, at der var tale om forsøg på manddrab og fandt alene tiltalte skyldig i grov vold. Kredsretten fastsatte foranstaltningen til 8 måneders anstaltsanbringelse.

Anklagemyndigheden nedlagde for landsretten påstand om domfældelse i overensstemmelse med den for kredsrettens rejste tiltale og skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde udøvet vold mod forurettedes hoved med en sten med behandlingskrævende skader til følge. Landsretten fandt det dog ligesom kredsretten ikke bevist, at tiltalte havde haft forsæt til at forsøge at slå forurettede ihjel ved den udøvede vold. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at tiltalte tidligere var foranstaltet for personfarlig kriminalitet, herunder for vold mod den samme forurettede. På baggrund heraf fastsatte landsretten foranstaltningen til anbringelse i anstalt til 1 år og 3 måneder.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. februar 2019

Sagsnummer: K 227/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer