Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jun 2022

Grønlands Landsret

To års anstaltsanbringelse for indsmugling af 4,978 kg hash - K 008/19

En 55-årig mand var i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i at have indsmuglet ikke under 4,978 kg hash fra Danmark til Grønland. Hashen var gemt i den indvejede bagage.

Hashen var gemt i den indvejede bagage. Tiltalte var af betydning for sagen tidligere foranstaltet med anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneder for overtrædelse af den danske straffelovs § 191, stk. 1 om handel med euforiserende stoffer, ved at have medvirket til salg af ikke under 87 kg hash fra en bod på Christiania. Kredsretten idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 2 år og 3 måneder, hvilket indeholdt en reststraf på 212 dage fra den tidligere dom.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om delvis frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig i kredsrettens bevisvurdering og fandt tiltalte skyldig i indsmugling af næsten 5 kg hash. Landsretten lagde ved foranstaltningsfastsættelsen vægt på praksis på området for indsmugling af mellem 3-5 kg hash samt på, at forholdet var begået i prøvetiden for tiltaltes prøveløsladelse. Foranstaltningen blev fastsat som en fællesforanstaltning i medfør af kriminallovens § 150, hvorfor tiltalte blev idømt to år og en måneds anbringelse i anstalt.

Tiltalte blev endvidere tilpligtet at betale sagens omkostninger.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. februar 2019

Sagsnummer: K 008/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer