Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om ulovlig omgang med hittegods - K 093/18

En 59-årig mand var af Qeqqa Kredsret fundet skyldig i 2 tilfælde af vold, samt ulovlig omgang med hittegods ved uberettiget at have modtaget løn i en længere periode fra sin tidligere arbejdsgiver.

Han blev idømt en betinget anstaltsanbringelse i 6 måneder ligesom han blev pålagt at betale erstatning til sin tidligere arbejdsgiver på kr. 202.512,00.

Den tiltalte ankede kredsrettens dom landsretten og nedlagde påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt den tiltalte i det ene voldsforhold og lagde vægt på, at slaget var en reaktion på en forstyrrende adfærd fra forurettedes side, og stadfæstede kredsrettens resultat for så vidt angår det andet tilfælde af vold.

Landsretten fandt endvidere tiltalte skyldig i at have udnyttet den vildfarelse som hans tidligere arbejdsgiver befandt sig i i relation til udbetaling af uberettiget løn, men henførte forholdet til kriminallovens § 104 om bedrageri.

Kredsrettens dom blev ændret til samfundstjeneste i 80 timer, der skulle afvikles inden for en længstetid på 8 måneder. Tiltalte blev endvidere dømt til at betale erstatning til sin tidligere arbejdsgiver på kr. 308.532,36.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. marts 2019

Sagsnummer: K 093/18

Landsretsdom

Qeqqa Kredsretsdom

Kredsret forklaringer