Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 mar 2019

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldelig optræden - K 176/18

En 19-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret dømt til at betale en bøde på kr. 500 for overtrædelse af politivedtægten ved at have udvist voldelig optræden ved at have skubbet og slået forurettede med en skovl, samt kastet skovlen efter ham, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt den udmålte foranstaltning passende og stadfæstede kredsrettens dom. Landsretten anså det som en formildende omstændighed, at tiltaltes voldelige optræden blev begået i oprørt sindsstemning, der var fremkaldt ved grov fornærmelse fra forurettedes side. Landsretten lagde endvidere vægt på den tiltaltes unge alder.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. marts 2019

Sagsnummer: K 176/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer