Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Værtshusmedarbejder idømt 60 timers samfundstjeneste - K 198/18

En 24-årig mand havde efter arbejde på et værtshus, taget aftenenes omsætning med hjem samt værtshusets bærbare computer og to harddiske. I løbet af weekenden var pengene fra omsætningen forsvundet.

Den 24-årige mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i overtrædelse af kriminiallovens § 106, stk. 1, nr. 1 om underslæb og frifundet for en tiltale om tyveri. Han blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte skulle frifindes for tyveri, da computeren, harddiskene og pengene normalt ikke blev i værtshuset efter lukketid.

Landsretten fandt det bevist, at tiltalte havde begået underslæb, som beskrevet i anklageskriftets forhold 2. Blandt andet fordi tiltalte havde forklaret, at pengene forsvandt i løbet af weekenden, hvor de var i hans varetægt, og efter forklaringerne fra sagens øvrige vidner.

Foranstaltningen blev fastsat til samfundstjeneste i 60 timer med en længstetid på 1 år.

Landsretten lagde vægt på, at der var tale om berigelseskriminalitet, hvor tiltalte havde tilegnet sig 7.000 kroner. Da forbrydelsen var begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse for ligeartet kriminalitet, fandt landsretten ikke en betinget dom for passende. Henset til sagens karakter og tiltaltes personlige forhold, fandt landsretten, at en ubetinget anstaltsanbringelse ikke var nødvendig.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019 .

Sagsnummer: K 198/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer