Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 okt 2021

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse for vold stadfæstet - K 018/19

En 40-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder med en prøvetid på 1 år for i 2016 at have taget kvælertag på sin daværende kæreste.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte.

Landsrettens resultat

Efter forklaringerne fra parterne og de lægelige oplysninger i sagen, fandt landsretten det bevist, at tiltalte havde taget kvælertag på forurettede.

Da tiltalte tidligere var dømt for vold, og da forholdet i denne sag var begået i tilsynstiden for en dom til samfundstjeneste, skulle foranstaltningen som udgangspunkt fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse. På grund af den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldtes tiltaltes forhold, fandt landsretten dog, at der burde idømmes en mildere foranstaltning.

På den baggrund nåede landsretten frem til at stadfæste kredsrettens dom.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. april 2019.

Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

Sagsnummer: K 018/19

Landsretsdom

Kredsretsdom