Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom frifundet for underslæb - K 029/19

En 53-årig mand var af Sermersooq Kredsret anset skyldig i underslæb og idømt 30 dages anstaltsanbringelse samt betaling af erstatning.

Den tiltalte havde været ansat i forurettedes malerforretning og tiltalen vedrørte kontante betalinger til malerforretningen.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte og anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ikke bevis for, at tiltalte havde tilegnet sig kontantindbetalinger.

Bl.a. blev der ikke fremlagt regnskabsoplysninger, kontoudtog, kasserapporter mv. vedrørende malerforretningen. Ejeren af malerforretningen forklarede bl.a. at han ikke førte løbende kontrol med ind- og udbetalinger samt kassebeholdningen.

På den baggrund frifandt landsretten tiltalte for underslæb og for påstanden om betaling af erstatning.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 30. april 2019.

Sagsnummer: K 029/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer