Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Mildere foranstaltning - K 197/18

En 41-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt 3 måneders anstaltsanbringelse for vold og trusler.

Forholdene var begået i 2017, hvor tiltalte havde sparket sin daværende kæreste flere gange, så hun bl.a. brækkede et ribben. To måneder efter voldsforholdet, havde tiltalte sendt sms-beskeder til kvinden med trusler om vold.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse for trusler.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at tiltalte havde overtrådt kriminallovens § 98 om trusler. Landsretten lagde vægt på sms-beskedernes ordlyd, samt at tiltalte havde sendt sms-beskederne to måneder efter, at han havde udsat hende for alvorlig vold.

Foranstaltningen blev fastsat til 80 timers samfundstjeneste med en længstetid på 1 år samt tilsyn i 1 år og 6 måneder. I formildende retning lagde dommerne vægt på tiltaltes gode personlige forhold, og den lange sagsbehandlingstid på omkring 1 år og 5 måneder, hvilket var for lang tid i en sag om vold.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. april 2019.

Sagsnummer: K 197/18

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer