Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet - K 145/19

Sermersooq Kredsrets beslutning af 12. juni 2019 om at løslade en person, der var sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, blev af anklagemyndigheden kæret til landsretten. Landsretten løslod den 14. juni 2019 pågældende.

Landsrettens resultat

Landsretten udtalte, at tilbageholdelse efter den grønlandske retsplejelovs § 359, stk. 2, må forudsætte, at der konkret foreligger et forhold, som ved endelig dom må forventes at føre til en foranstaltning på mindst 1 års ubetinget anstaltsanbringelse.

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. juni 2019.

Beslutningen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

Sagsnummer: K 145/19

Landsret beslutning

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer