Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 aug 2020

Grønlands Landsret

To mænd idømt 1 års anstaltsanbringelse for groft hæleri - K 116/19

To mænd på 29 og 45 år var af Sermersooq Kredsret dømt for i forening at have begået hæleri for i alt 1.110.000 kr. Beløbet var fundet i kontanter i de to mænds baggage, da de forsøgte at rejse fra Grønland til Danmark.

Den 45 årige mand var i 2010 idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for indsmugling af hash til Danmark og. De blev begge dømt til anstaltsanbringelse i 8 måneder og fik konfiskeret samlet beløb på kr. 1.110.000. Statskassen skulle betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om, at de tiltalte skulle dømmes for narkotikahæleri og at foranstaltningen skulle skærpes. Begge tiltalte påstod stadfæstelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at det var bevist, at de tiltalte havde begået hæleri med hensyn til de 1.110.000 kr., men det var ikke bevist, at der var tale om narkotikahæleri. Herefter blev kredsrettens dom stadfæstet for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

For så vidt angår foranstaltningen lagde landsretten vægt på, at pengene måtte stamme fra professionelt, organiseret kriminalitet, som inkluderede forbindelser uden for Grønlands grænser. Herefter, og med henvisning til beløbets størrelse, blev foranstaltningen forhøjes til anbringelse i anstalt i 1 år. Kredsrettens dom om konfiskation af kr. 1.110.000 blev stadfæstet.

Da der var tale om økonomisk kriminalitet med det formål at skaffe økonomisk udbytte, besluttede landsretten, at de tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. juli 2019.

Sagsnummer: K 116/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer