Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 dec 2020

Grønlands Landsret

40 dages anstaltsanbringelse for deling af videoer med samleje - K 090/19

En 25-årig mand var af Sermersooq Kredsret blevet idømt 40 dages anstaltsanbringelse for at have delt to videoklip på internettet. Videoklippene viste samleje og andet kønsligt forhold end samleje mellem den 25 årige mand og pigen, der på tidspunktet for optagelsen var under 18 år.

Den 25 årige blev desuden dømt til at betale 10.000 kr. i tortgodtgørelse til pigen.

Kredsrettens dom blev anket af den 25 årige mand med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig i kredsrettens dom. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten blandt andet vægt på, at videoklippene var lagt op på en offentligt tilgængelig hjemmeside. Der blev desuden taget hensyn til, at sagen havde haft en lang sagsbehandlingstid.

På baggrund af grovheden af krænkelserne og de følger, som krænkelserne havde medført, besluttede landsretten at forhøje tortgodtgørelsen til kr. 20.000.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. august 2019.

Sagsnummer: K 090/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer