Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 dec 2020

Grønlands Landsret

9 måneders anstaltsanbringelse for medvirken til indsmugling - K 135/19

En 36-årig kvinde blev af kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 10 måneder for at have opbevaret 90.000 kr., som stammede fra salg af ikke under 150 gram hash i Grønland, medvirken til indsmugling og salg af 1,6 kg. hash og besiddelse af ikke under 950 gram hash

med henblik på videresalg, hvoraf i hvert fald 750 gram blev solgt af en mandlig bekendt med en fortjeneste for på 450.000 kr.

Under ankesagen nedlagde anklagemyndigheden påstand om, at kvinden skulle idømmes en strengere foranstaltning. Kvinden nedlagde påstand om, at hun skulle idømmes en mildere foranstaltning.

Landsrettens resultat

Landsretten skulle ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet, da det udelukkende var udmålingen af foranstaltningen, der var anket.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til anbringelse i anstalt 9 måneder. Landsretten lagde vægt på almindelig praksis for foranstaltninger i hashsager. I skærpende retning lagde landsretten vægt på, at der var tale om professionelt organiseret kriminalitet. Landsretten lagde i formildende retning vægt på, at kvinden havde haft en mindre rolle, og at hun havde udvist samarbejdsvilje overfor politiet under sagens efterforskning.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. august 2019.

Sagsnummer: K 135/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer 1

Kredsret forklaringer 2

Kredsret forklaringer 3

Kredsret forklaringer 4