Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 dec 2020

Grønlands Landsret

Bøde og ubetinget frakendelse af førerretten - K 075/19

En 27 årig mand blev af Qeqqa Kredsret dømt for spirituskørsel med promille på 1,35 i første gangstilfælde i en brugsstjålet bil, en hastighedsovertrædelse på 86% og databedrageri svarende til prisen på en flybillet.

Han blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage med en prøvetid på 1 år, en bøde på kr. 18.500, ubetinget frakendelse af førerretten i 1 år samt en tillægsbøde på kr. 5.000.

Den 27 årige mand ankede sagen til formildelse af foranstaltningen. 

Landsrettens resultat

Landsretten var enig i kredsrettens begrundelse og resultat. Sagen havde haft en længere sagsbehandlingstid, men sagsbehandlingstiden blev ikke tillagt betydning, fordi der var tale om økonomiske kriminalitet, og sagen var blevet indledt i Danmark og derefter overført til Grønland.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. august 2019

Sagsnummer: K 075/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer