Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om forvaring efter voldtægt og forsøg på voldtægt - K 091/19

En 31-årig mand blev af Kujalleq Kredsret fundet skyldig i bl.a. to tilfælde af voldtægt og et forsøg herpå, samt flere tilfælde af vold og hærværk.

Han var tidligere foranstaltet flere gange for voldtægt. Han blev af kredsretten idømt forvaring på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt. For de to fuldbyrdede voldtægter blev tiltalte pålagt at betale 60.000 kr. i godtgørelse til hver af pigerne. Tiltalte blev endvidere pålagt at betale erstatning for det af ham udøvede hærværk.

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt tiltalte for den ene voldtægt, bl.a. henset til, at vidnets forklaring om det passerede fremstod usikker og usammenhængende med hensyn til det nærmere hændelsesforløb. 

I øvrigt stadfæstedes kredsrettens dom, hvorefter tiltalte også i landsretten blev idømt forvaring på ubestemt tid.

Landsretten fastsatte godtgørelsen for tort til henholdsvis 60.000 kr. og 40.000 kr. for en fuldbyrdet voldtægt og et forsøg herpå.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. august 2019

Sagsnummer: K 091/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer