Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af færdselsloven - K 143/19

En 37-årig mand blev i Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i forsøg på spirituskørsel ved at have ført motordrevet køretøj med en promille på mindst 1,99. Kredsretten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde ført motorkøretøjet, idet han alene havde siddet i førersædet

og forsøgt at få bilen fri fra en snedrive. Han blev derfor alene fundet skyldig i forsøg på spirituskørsel.

Tiltalte blev derudover fundet skyldig i at have ført ovennævnte køretøj uden at have erhvervet førerret, samt at have ført en u-indregistreret ATV flere gange, under hvilke han ikke efterkom politiets anvisninger om standsning.

Tiltalte var for kredsretten tillige tiltalt for overtrædelse af retsplejelovens § 125, stk. 3 ved at have optaget fotos i retslokalet uden fornøden tilladelse og efterfølgende delt billedet på facebook. Også i dette forhold fandt kredsretten ham skyldig.

Tiltalte blev idømt en samlet bøde på 10.000 kr. Henset til den medgåede sagsbehandlingstid blev tiltalte alene frakendt førerretten betinget i et år.

Landsrettens resultat

For landsretten var det alene forholdet om spirituskørsel, der var anket til frifindelse. Landsretten lagde lige som kredsretten til grund, at tiltalte sad bag rattet i bilen for at hjælpe de andre, der prøvede at skubbe bilen fra sneen, men fandt at der herved var tale om en fuldbyrdet spirituskørsel.

Uanset en sagsbehandlingstid på 2 og et halv år fandt landsretten, at frakendelsen burde ske ubetinget, og fastsatte frakendelsesperioden til 3 år. Den idømte bøde blev nedsat til 5.000 kr. I øvrigt stadfæstedes kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. august 2019

Sagsnummer: K 143/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer