Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om rettighedsfrakendelse af slædehunde - K 097/19

En 52-årig mand blev af Qaasuitsup Kredsret idømt en bøde på 9.000 kr. samt 5 års frakendelse af retten til at holde enhver form for eller omgang med husdyr for overtrædelse af kriminallovens § 101 samt landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde

mv. § 28, stk. 1, og 3, jf. § 14, 15, stk. 1 og 3. Kredsretten fandt det i overensstemmelse med tiltaltes egen erkendelse heraf for bevist, at han havde behandlet 9 slædehunde uforsvarlig og undladt at beskytte dem bedst muligt mod smerte, lidelse, varigt men og væsentlig ulempe, idet han undlod at fodre og tilse hundene i tilstrækkeligt omfang, hvilket medførte at to hunde døde af sult og afkræftelse og de øvrige syv hunde måtte aflives for at hindre yderligere lidelse.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten for så vidt angår rettighedsfrakendelsen.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom og lagde bl.a. vægt på, at tiltalte tidligere havde modtaget en bøde for en tilsvarende forseelse. Landsretten tiltrådte, at rettighedsfrakendelsen var meddelt for 5 år. Oplysningerne om, at tiltalte ernærede sig som fisker, og at han var afhængig af at have slædehunde blev ikke tillagt vægt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 5. august 2019

Sagsnummer: K 097/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer