Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 sep 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse - K 050/19

En 18-årig mand blev i Sermersooq Kredsret fundet skyldig i at have voldtaget et barn under 15 år. Tiltalte erkendte at have haft et kønsligt forhold til barn under 15 år, men nægtede sig skyldig i voldtægt.

Kredsretten fandt det imidlertid på baggrund af forurettedes forklaring om det passede for bevist, at samlejet var gennemført mod hendes vilje og dømte tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 79.

Henset til tiltaltes unge alder og til, at han og forurettede havde genoptaget kontakten til hinanden fandt kredsretten det passende, at tiltalte blev idømt tilsyn af de sociale myndigheder med en længstetid på 2 år.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten, der behandlede sagen som en bevisanke.   

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det ikke bevist, at der skulle have fundet en voldtægt sted og dømte alene tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn. På baggrund af tiltaltes alder og kriminalforsorgens udtalelse blev tiltalte idømt en dom til samfundstjeneste på 40 timer. Tiltalte blev også dømt til at betale godtgørelse for tort på kr. 10.000.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 29. august 2019

Sagsnummer: K 050/19

Landsretsdom

Sermersooq Kredsretsdom

Kredsret forklaringer