Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Bøde for ulovligt køb af halvautomatisk riffel - K 125/19

En 56-årig mand var af Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 2.000 kroner for ulovlig erhvervelse af et halvautomatisk våben. Manden havde købt våbnet på facebook og ville have givet det til en ven, der var fanger.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at bøden blev fastsat til 5.000 kroner.
Landsretten begrundede dette med våbnets art, og at tiltalte ikke havde tilladelse hertil.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. august 2019.

For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Sagsnummer: K125/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer