Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

60 dage i anstalt for voldtægt ved tilsnigelse K 131/19

En 23-årig mand var af Qeqqata Kredsret idømt 80 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år for voldtægt ved tilsnigelse. Endvidere blev han idømt betaling af tortgodtgørelse på 15.000 kroner til forurettede. Voldtægten var begået under et drikkelag.

Landsrettens resultat

Landsretten idømte mandet anbringelse i anstalt i 60 dage samt betaling af tortgodtgørelse på 20.000 kroner til forurettede.
Landsretten fandt ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse fra udgangspunktet for foranstaltningsfastsættelsen ved voldtægt ved tilsnigelse, som er anstaltsanbringelse. Efter bl.a. forholdets grovhed og karakter, fandt landsretten heller ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. august 2019.

For yderligere information eller en udskrift af dommen i sin helhed, kan Grønlands Landsret kontaktes.

Sagsnummer: K131/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer