Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom blev ændret i sag om kønsligt forhold til barn - K 128/19

En 51-årig mand var af Sermersooq Kredset idømt en betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder for overtrædelse af kriminallovens § 79 om kønsligt forhold til barn under 15 år.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale godtgørelse for tort på 20.000 kr. Kredsretten lagde på baggrund af forurettedes forklaring under videoafhøringen til grund, at tiltalte havde forsøgt at indføre en finger i hendes skede.

Landsrettens resultat

Henset til forholds karakter og grovhed ændrede landsretten kredsrettens dom, således at tiltalte blev idømt 60 dages anbringelse i anstalt. Landsretten lagde endvidere vægt på den betydelige aldersforskel mellem parterne og på, at forurettede opholdt sig hos tiltalte, idet hun var sammen med hans søn. Landsretten stadfæstede kredsrettens fastsættelse af tortgodtgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. august 2019

Sagsnummer: K 128/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer