Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2020

Grønlands Landsret

3 måneders betinget anstaltsanbringelse - K 118/19

En 22-årig mand var ved Sermersooq Kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 3 måneder for 1 tilfælde af tyveri af returflasker, 1 tilfælde af brugstyveri af en bil, 1 tilfælde af røveri af en mobiltelefon og 1 tilfælde af røveri i en butik,

hvor udbyttet endte med at blive en pose med returflasker.

Sagen blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om en strengere foranstaltning.

Den 22 årige mand påstod frifindelse i det forhold, der handlede om røveri af en mobiltelefon.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at det var bevist, at tiltalte havde medvirket til røveri af mobiltelefonen. Under hensyn til, at tiltalte blev dømt for 2 røverier, hvoraf et af dem var af grov karakter, og at forholdene var begået omkring 5 år før hovedforhandlingen i landsretten, var landsretten enige med kredsretten i udmålingen af foranstaltningen og derfor blev kredsrettens dom stadfæstet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. september 2019

Sagsnummer: K 118/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer