Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 mar 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om hashsag - K 179/19

En 26-årig mand var af Sermersooq Kredsret dømt for at have gemt 53.500,00 kr., der stammede fra hashsalg i sine støvler.

Han var desuden dømt for at have haft 1,9 gram hash, som skulle sælges og 200 kr., der stammede fra salg af hash. Kredsretten idømte ham betinget anbringelse i anstalt i 40 dage, en tillægsbøde på 6.350 kr., og konfiskation af 52.700 kr.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om, at han skulle frifindes for at have gemt penge, der stammede fra salg af hash. Han ønskede også at få en mildere dom.

Landsrettens resultat

Landsretten anså det ikke for bevist, at de 53.500 kr. stammede fra salg af hash. Landsretten lagde vægt på, at de beviser, som anklagemyndigheden havde fremlagt i retten ikke gav tilstrækkelig sikkerhed for beløbet stammer fra hashsalg.

Den 26 årige mand havde accepteret kredsrettens dom om, at han havde haft 1,9 gram hash, der skulle sælges og 200 kr., der stammede fra salg af hash. Han blev dømt til 7 dages betinget anbringelse i anstalt med en prøvetid på 1 år og en tillægsbøde på kr. 200 for denne del af sagen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. september 2019.

Sagsnummer: K 179/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer