Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Dom om indsmugling af hash på henholdsvis 3,4 kg og 8,8 kg. - K 155/19

Tre mænd var af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i henholdsvis 2 år, 1 år og 8 måneder for at have indsmuglet hash fra Danmark til Grønland med henblik på videresalg.

Kredsretten lagde til grund, at der var tale om organiseret hashhandel. 

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ved foranstaltningsfastsættelsen vægt på karakteren af den begåede kriminalitet, idet det fandtes godtgjort, at der var tale om deltagelse i organiseret hashhandel. Landsretten stadfæstede dommene på 1 og 2 år, og bemærkede, at mængden af indsmuglede hash var på henholdsvis 3,4 kg og 8,8 kg. Landsretten hævede foranstaltningen for den sidste tiltalte fra 8 til 9 måneder, idet denne havde haft en mindre rolle og havde medvirket til sagens opklaring.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 13. september 2019.

Sagsnummer: K 155/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer