Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens dom til fælles foranstaltning - K 154/19

En ung kvinde på 26 år blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have udvist støjende og voldelig adfærd, idet tiltalte forstyrrede de tilstedeværende gæster på bodegaen Nanuaraq,

ligesom hun havde truet en dørmand på livet og udøvet vold over for en tjenestegørende polititjenestemand.

Kredsretten fandt ikke grundlag for at udløse en reststraf på 730 dage uanset forholdene var begået i prøvetiden for løsladelsen, idet forholdene burde betragtes isoleret.

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Landsretten fastsatte foranstaltningen som en fælles foranstaltning, idet alle forholdene var begået under prøvetiden for tiltaltes prøveløsladelse. Foranstaltningen blev fastsat til en ubetinget anbringelse i anstalt i 2 år og 3 måneder. Landsretten lagde ved fastsættelsen bl.a. vægt på, at der var tale om personfarlig kriminalitet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 9. september 2019.

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer