Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om manddrab på lillebror - K 214/19

En 64 årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 5 år og 6 måneder for at have skudt og dræbt sin lillebror, som han boede sammen med.

Dødsårsagen var forblødning som følge af skud på brystet. Tiltalte forklarede, at han gennem en længere periode havde været udsat for vold af sin lillebror, og han kort tid inden drabstidspunktet havde fået tildelt nogle slag i ansigtet af samme.

Landsrettens resultat

Sagen blev i landsretten behandlet som en udmålingsanke. Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at manddrab foranstaltes med seks års anbringelse i anstalt. Oplysningerne om, at den tiltalte kort tid inden drabet var blevet slået af den dræbte, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten lagde ved foranstaltningsfastsættelsen navnlig vægt på, at afdøde sad med ryggen til, da han blev skudt, og at hans bevægelses- og reaktionsevne var betydelig nedsat på grund af alkoholindtagelse. Et af landsrettens medlemmer dissentierede og udtalte, at kredsrettens dom burde stadfæstes henset til oplysningerne om den af afdøde begåede vold og adfærd over for den tiltalte, og på, at tiltalte efter sin egen forklaring var bange for sin lillebror og var magtesløs over de gentagne angreb.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 6 januar 2020

Sagsnummer: K 214/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer