Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold, som medførte skader i ansigtet - K 186/19

En 32 årig mand blev i Sermersooq Kredsret fundet skyldig i vold ved at slået en kvinde tre gange i hovedet med en kop med behandlingskrævende skader til følge. Han gjorde over for kredsretten gældende, at der var tale om nødværge, idet kvinden havde slået ham i ansigtet med en flaske.

Landsrettens resultat

For landsretten gentog tiltalte sin påstand om, at angrebet var sket i nødværge, og at han derfor skulle frifindes.

Landsretten lagde til grund, at kvinden angreb tiltalte først, og at han herefter slog hende med koppen. Landsretten fandt ligesom kredsretten ikke, at der tale om lovlig nødværge, idet tiltalte slog kvinden, mens hun lå ned, og at slagene ikke var nødvendige for at afværge et overhængende angreb. Tiltalte blev således også i landsretten fundet skyldig i vold. Landsretten anså det imidlertid som en formildende omstændighed, at det var kvinden, som startede med at slå den tiltalte, og at han var blevet provokeret af hende. Landsretten lagde endvidere vægt på den lange sagsbehandlingstid, idet der var forløbet mere end 3 år fra gerningstidspunktet og indtil sagen blev behandlet i kredsretten.

Foranstaltningen blev herefter fastsat til 30 dages betinget anbringelse i anstalt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. januar 2020

Sagsnummer. K186/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer