Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 183/19

En 29 årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 1 år for at have tildelt kraftige knytnæveslag på forurettedes ansigt.

Forurettede har haft en længerevarende sygemeldingsperiode grundet episoden med nogle meget kraftige knytnæveslag og har været indlagt til observation for hjernerystelse.

Landsrettens resultat

Landsretten har fundet det bevist at tiltalte fastholdte forurettedes arme og har tildelt hende knytnæveslag i ansigtet. Endvidere er det bevist at et af slagene medførte at forurettedes hoved kraftigt blev slået mod kanten af en branddør. Dette medførte til at forurettede mistede bevidstheden og fik en kraftig hjernerystelse, blødning i højre side af hjernen. Her er der tale om farlig og grov vold og at tiltalte er tidligere foranstaltet for vold fører det til 8 måneders anstaltsanbringelse samt et godtgørelse for svie og smerte på kr. 25.635 til forurettede.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. Januar 2020

Sagsnummer: K183/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer