Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 okt 2020

Grønlands Landsret

10 måneders anstaltsanbringelse for trusler og vold - K 137/20

En 38-årig mand blev i kredsretten fundet skyldig i to tilfælde af trusler og to tilfælde af vold. Han blev frifundet for en række andre forhold.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om, at manden blev dømt for de forhold, kredsretten havde frifundet ham for.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt manden skyldig et yderligere tilfælde om vold og idømte manden anstaltsanbringelse i 10 måneder

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. oktober 2020.

Sagsnummer: K 137/20

Domme med forklaringer