Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 okt 2020

Grønlands Landsret

Anbringelsesdom ændret til dom til psykiatrisk behandling - K 147/20

Domfældte blev i 2018 af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i grov vold ved at have stukket en veninde i halsen med en kniv. Hun blev herfor idømt en dom til anbringelse på psykiatrisk hospital i Danmark uden fastsættelse af længstetid.

Af oplysningerne i sagen fremgik det, at domfældte var velmedicineret og at hun var i bedring.

Kredsretten besluttede herefter at ændre den idømte foranstaltning således, således at domfældte blev idømt behandling på grønlandsk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, således at den behandlende læge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige under tilsyn af Kriminalforsorgen. Den behandlende læge skal endvidere i samråd med kriminalforsorgen være bemyndiget til at træffe bestemmelse pm genindlæggelse på hospital i Grønland. Under udskrivning skal gælde følgende pålæg:

Pålæg om i underkaste sig lægelig godkendt afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser, om nødvendigt i særlig institution eller hospital i Grønland.

Landsrettens resultat

Anklagemyndigheden nedlagde for landsretten påstand om, at domfældte idømmes behandling på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, således at den behandlende læge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlæge ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige under tilsyn af Kriminalforsorgen. Den behandlende læge skal endvidere i samråd med Kriminalforsorgen være bemyndiget til at træffe bestemmelse om genindlæggelse på hospital i Grønland eller Danmark.

Anklagemyndigheden påstod videre, at der under udskrivning skulle gælde følgende pålæg:

  • Pålæg om at underkaste sig lægelig godkendt afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser, om nødvendigt i særlig institution eller på hospital i Grønland eller Danmark.

Domfældte tog bekræftende til genmæle over for anklagemyndighedens påstand, hvorfor kredsrettens beslutning blev ændret i overensstemmelse hermed.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. oktober 2020.

Sagsnummer: K 147/20

Domme med forklaringer