Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneders for voldtægt - K 167/20

En 25-årig mand blev i kredsretten dømt for at have haft samleje 7 gange med en pige, som var 12 år gammel ved det første samleje. Hun fyldte 13 år i løbet af den periode, hvor forholdet stod på.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. oktober 2020.

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i at have haft samleje med pigen 7 gange i perioden fra 23. oktober 2017 til 10. april 2018, hvor hun var 13 år gammel og han var 22 år gammel. Desuden er han dømt for 3 gange at have haft samleje med en anden pige i perioden fra 13. til 21. april 2018, hvor hun var 14 år gammel.

Landsretten er enig med kredsretten i, at tiltalte er skyldig i voldtægt som beskrevet i anklageskriftets forhold 3. Landsretten har især lagt vægt på pigens troværdige og vedholdende forklaring, som understøttes af DNA undersøgelserne og de lægelige oplysninger om, at der var ømhed og rødmen på hendes arm.

Foranstaltningen fastsættes til anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneder. Der er tale om en særskilt foranstaltning for de forhold, der er omfattet af denne sag, jf. kriminallovens § 138, 2. punktum.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten blandt andet lagt vægt på retspraksis for foranstaltninger i sager om kontaktvoldtægt, der er gennemført ved tvang. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at pigen i sagens forhold 2 var tæt på 15 år, da forholdet blev begået.

I skærpende retning er der navnlig lagt vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for et seksuelt forhold til et barn, og på den betydelige aldersforskel mellem ham og pigen.

Den tortgodtgørelse, som kredsretten har tilkendt pigen stadfæstes, da den er i overensstemmelse med almindelig praksis i lignende sager.

Herefter stadfæstes kredsrettens dom, som bestemt nedenfor.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at den idømte anstaltsanbringelse fastsættes til 1 år og 9 måneder.

 

Sagsnummer: K 167/20

Domme med forklaringer