Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 okt 2020

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneders for voldtægt - K 167/20

En 25-årig mand blev i kredsretten dømt for at have haft samleje 7 gange med en pige, som var 12 år gammel ved det første samleje. Hun fyldte 13 år i løbet af den periode, hvor forholdet stod på.

Han blev desuden dømt for et enkelt samleje med en pige, der var tæt på at fylde 15 år. Endvidere blev han dømt for voldtægt af en voksen kvinde. Kredsretten idømte manden anstaltsanbringelse i 2 år. Den yngste af pigerne fik tilkendt en tortgodtgørelse på 5.000 kr. og kvinden fik tilkendt en tortgodtgørelse på 100.000,00 kr.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af den 25 årige mand med påstand om frifindelse for voldtægt og formildelse af foranstaltningen.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at manden havde begået voldtægt. Landsretten lagde især vægt på kvindens troværdige og vedholdende forklaring, som blev understøttet af DNA undersøgelserne og de lægelige oplysninger i sagen.

Landsretten ændrede foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneder. Ved fastsættelsen af foranstaltningen lagde landsretten blandt andet vægt på retspraksis for foranstaltninger i sager om kontaktvoldtægt, der er gennemført ved mekanisk tvang. Landsretten lagde endvidere vægt på, at pigen i sagens forhold 2 var tæt på 15 år, da forholdet blev begået.

I skærpende retning lagde landsretten vægt på, at den 25 årige mand tidligere var dømt for et seksuelt forhold til et barn, og på den betydelige aldersforskel mellem ham og den yngste af pigerne.

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse blev stadfæstet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 23. oktober 2020.

Sagsnummer: K 167/20

Domme med forklaringer