Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 okt 2020

Grønlands Landsret

Dom til psykiatrisk behandling ophævet - K 148/20

Domfældte var i 2001 fundet skyldig i uforsvarlig omgang med farlige ting, tingsbeskadigelse og skyderi i bebygget område og var herfor idømt en behandlingsdom på dansk psykiatrisk hospital.

Kredsretten ophævede den idømte foranstaltning med henvisning til karakteren af den begåede kriminalitet sammenholdt med den tid, der var gået siden dommen, og at en fortsat opretholdelse ville udgøre et proportionalt indgreb over for domfældte. 

Landsrettens resultat

Af de grunde, som kredsretten havde anført, tiltrådte landsretten, at foranstaltningen var ophævet som sket. Oplysningerne om, at domfældte havde et fortsat behandlingsbehov i forhold til sin psykiatriske lidelse kunne ikke føre til et andet resultat.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. oktober 2020.

Sagsnummer: K 148/20

Domme med forklaringer