Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 okt 2020

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt i sag om forvaringsdømt - K 135/20

Domfældte blev i 2007 som 43-årig af Nuuk Kredsret i 2007 fundet skyldig i flere grove voldtægter og blufærdighedskrænkelser af børn, og blev herfor idømt forvaring på ubestemt tid på psykiatrisk ledet anstalt i Danmark efter kriminallovens § 161, stk. 2.

Af de lægefaglige oplysninger i sagen fremgik det, at der fortsat eksisterede en ikke ubetydelig risiko for recidiv, eftersom behandling med kønsdriftshæmmende medicin endnu ikke var initieret. På den baggrund, og da domfældte havde et hashmisbrug, fandt kredsretten det ikke forsvarligt at ophæve den idømte foranstaltning.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens beslutning i henhold til grundene og anførte, at proportionalitetshensyn ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten lagde endvidere vægt på, at der fortsat eksisterede et tydeligt behandlingsbehov, og at domfældte endnu ikke var påbegyndt et udslusningsforløb.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 14. oktober 2020.

Sagsnummer: K 135/20

Domme med forklaringer