Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 mar 2022

Grønlands Landsret

Forlængelse af længstetid for samfundstjeneste - K 171/20

Anklagemyndigheden havde anmodet om, at en dom om samfundstjeneste blev ændret til anstaltsanbringelse. Baggrunden for sagen var, at Kriminalforsorgen havde oplyst, at den dømte mand ikke var mødt op til op til afvikling af samfundstjenesten.

Kredsretten fulgte anklagemyndighedens anmodning og ændrede foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 20 dage.

Kredsrettens dom blev anket af manden med påstand om, at dommen til samfundstjeneste skulle opretholdes.

Landsrettens resultat

Efter Kriminalforsorgens oplysninger var landsretten enig med kredsretten i, at det måtte lægges til grund, at manden 5 gange ikke var mødt som aftalt for at udføre sin arbejdsforpligtelse, og at han 3 gange ikke var mødt til sine tilsynssamtaler. Manden havde dog forklaret, at han flere gange forgæves havde forsøgt at komme i kontakt med Kriminalforsorgen for at melde afbud eller aftale nyt tidspunkt for tilsynssamtaler.

På baggrund af mandens alder og modenhed fandt landsretten, at hans forklaring om, at det var for vanskeligt for ham at udføre den tildelte opgave, var sandsynlig.

Herefter, og da det efter mandens forklaring om, at han havde gjort både Kriminalforsorgen og arbejdsstedet opmærksom på, at han ikke så sig i stand til at udføre den tildelte opgave, uden at han blev tilbudt en anden opgave eller hjælp, som kunne sætte ham i stand til at udføre opgaven, besluttede landsretten at forlænge længstetiden.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. oktober 2020.

Sagsnummer: K 171/20

Domme med forklaringer